Generatory synchroniczne dla MEW

Innowacyjne rozwiązania dla hydroelektrowni; szczególnie polecane dla mikro-  i małych obiektów energetyki wodnej; zgodne z najnowszą dyrektywą energetyczną UE; znacząco poprawiają efektywność hydrozespołu
Tel. +48(32)441-77-17, +48(530)133-269

HYDROFORUM 2021

W dniach 13-15 października 2021 r. firma AQUA-Tech będzie miała okazję prezentacji efektów projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój POIR.01.02.00-00-0251, na konferencji HYDROFORUM 2021. Jest to dziesiąte spotkanie z cyklu Polskich Konferencji Hydroenergetycznych, organizowanych od roku 2011. Od roku 2019 konferencje funkcjonują pod nazwą renomowanego cyklu konferencji naukowo-technicznych organizowanych w latach 1973- 2005 przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN [IMP PAN] i obejmujących swoim zasięgiem tematykę maszyn i urządzeń hydraulicznych z wyraźnym naciskiem na energetykę wodną. Konferencje HYDROFORUM w odnowionej formule stanowią przede wszystkim platformę dyskusji nad wyzwaniami, przed którymi staje sektor energetyki wodnej w Polsce i w Europie w świetle zmian zachodzących w jego szeroko rozumianym otoczeniu. Konferencja odbędzie się w formacie hybrydowym, można więc uczestniczyć w wydarzeniu za pośrednictwem sieci internetowej.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

 

Innowacyjne technologie

AQUA-Gen

Obecnie projektowany typoszereg generatorów synchronicznych AQUA-Gen45; AQUA-Gen55 oraz AQUA-Gen90 przeznaczony jest dla obiektów o mocy do 300 kW w układzie modułowym do zabudowy w systemie bliźniaczym od jednego do czterech turbozespołów z turbiną typu Kaplan lub Semi-Kaplan. Zastosowane rozwiązanie eliminuje z układu hydrozespołu przekładnię mechaniczną. Dzięki tej innowacyjnej technologii możemy zwiększyć efektywność hydrozespołu o 4-6%. Ponadto, przekładnie mechaniczne najczęściej są powodem  awarii i długotrwałych napraw i remontów hydrozespołów. 
Dodatkowo, zastosowana technologia PMSG zagospodarowuje obszary niskich przepływów w rzece zwiększając jednocześnie wielkość produkcji energii.

Typoszereg generatorów PMSG

Nasze innowacyjne rozwiązania pozwalają na utrzymanie ciągłej produkcji energii bez kłopotów z monitorowaniem infrastruktury technicznej. Mniej przestojów = większa produkcja.

AQUA-Gen45

Przeznaczony dla mikro-obiektów i turbin wodnych o średnicach od 450-900 mm chłodzony wodą; moc znamionowa od 37-45 kVA, znamionowa prędkość obrotowa 428 obr/min; napięcie znamionowe 400V(50Hz); IP65

Więcej informacji

AQUA-Gen55

Przeznaczony dla mikro-obiektów i turbin wodnych o średnicach od 700-1100 mm chłodzony wodą; moc znamionowa od 55-75 kVA, znamionowa prędkość obrotowa 214 obr/min; napięcie znamionowe 400V(50Hz); IP65

Więcej informacji

AQUA-Gen90

Przeznaczony dla mikro-obiektów i turbin wodnych o średnicach od 900-1500 mm chłodzony wodą; moc znamionowa od 75-90 kVA, znamionowa prędkość obrotowa 273 obr/min; napięcie znamionowe 400V(50Hz); IP65

Więcej informacji

Projekty unijne


AQUA-Tech jest beneficjentem projektu nr : POIR.01.02.00-00-0251/16 pt.. „Opracowanie technologii niskospadowej modułowej elektrowni wodnej o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnej ingerencji w środowisko" w ramach Działania 1.2: „Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Więcej o projekcie

AQUA-Tech Sp. z o. o.
tel: +48(32)441-77-17 mob.: +48(530)133-269
e-Mail: biuro@aqua-tech.info.pl